Kur’an na bosanskom jeziku

Preuzmite najbolju Kur’an aplikaciju i imaćete Svetu Božju Riječ uvijek uz sebe!

Mi nudimo besplatnu aplikaciju bosanskog prijevoda Časnog Kur’ana od Korkut Besima.

Kur’an je objelodanjena Božja riječ koju je Bog prenio poslaniku Muhammedu, s.a.w.s
Muhammed je imao objave. On je ove ajete pamtio i, po uputama Džibrila, organizovo je ajete u sure. Tokom njegovog života, Kur’an je bio usmeni tekst, ali nakon njegove smrti, tekst je zapisan I sastavljen od strane njegovih pratioca.

quran-bosnian-free-11

Za muslimane, Kur’an je Allahov glas i izvor vjere. Kur’an je slavna, čista, vječna knjiga koja prrža smjernice i životna učenja.

Ovdje Vam nudimo kompletan Kur’an na na bosanskom jeziku kako bi čitali i učili na Vašim mobilnim uređajima.

Časni Kur’an se sastoji od zasebnih poglavlja koji se zovu Sure, a svaka od njih je podijeljena na ajete. Ukupno ima 6236 ajeta.

1 Pristup, 2  Krava, 3 Imranova porodica, 4 Žene, 5 Trpeza, 6 Stoka, 7 Bedemi, 8 Plijen, 9 Pokajanje, 10 Junus, 11 Hud, 12 Jusuf, 13 Grom, 14 Ibrahim, 15 Hidžr, 16 Pčele, 17 Noćno putovanje, 18 Pećina, 19 Merjema, 20 Taha, 21 Vjerovjesnici, 22 Hadždž, 23 Vjernici, 24 Svjetlost, 25 Furkan, 26 Pjesnici, 27 Mravi, 28 Kazivanje, 29 Pauk, 30 Bizantinci, 31 Lukman, 32 Padanje ničice, 33 Saveznici, 34 Saba, 35 Stvoritelj, 36 Jasin, 37 Redovi, 38 Sad, 39 Skupovi, 40 Vjernik, 41 Objašnjenje, 42 Dogovaranje, 43 Ukras, 44 Dim, 45 Oni koji kleče, 46 Ahkaf, 47 Muhammed, 48 Pobjeda, 49 Sobe, 50 Kaf, 51 Oni koji pušu, 52 Gora, 53 Zvijezda, 54 Mjesec, 55 Milostivi, 56 Događaj, 57 Gvožđe, 58 Rasprava, 59 Progonstvo, 60 Provjerena, 61 Bojni red, 62 Petak, 63 Licemjeri, 64 Samoodbrana. 65 Razvod braka, 66 Zabrana, 67 Vlast, 68 Kalem, 69 Čas neizbježni, 70 Stepeni, 71 Nuh, 72 Džini, 73 Umotani, 74 Pokriveni, 75 Smak svijeta, 76 Vrijeme, 77 Poslani, 78 Vijest, 79 Oni koji čupaju, 80. Namrštio se, 81 Prestanak sjaja, 82 Rascjepljenje, 83 Oni koji pri mjerenju zakidaju, 84 Cijepanje, 85 Sazviježđda, 86 Danica, 87 Svevišnji, 88 Teška nevolja, 89 Zora, 90 Grad, 91 Sunce, 92 Noć, 93 Jutro, 94 Širokogrudnost, 95 Smokva, 96 Ugrušak, 97 Noć Kadr, 98 Dokaz jasni, 99 Zemljotres, 100 Oni koji jure, 101 Smak svijeta, 102 Nadmetanje, 103 Vrijeme, 104 Klevetnik, 105 Slon, 106 Kurejšije, 107 Davanje u naruč, 108 Mnogo dobro, 109 Nevjernici, 110 Pomoć, 111 Plamen, 112 Iskrenost, 113 Svitanje, 114 Ljudi

Preuzmite Svetu islamsku knjigu, besplatno na Vaš uređaj i čitajte Allahovu poruku gdje god se nalazite.

https://play.google.com/store/apps/details?id=quran.bosnian.free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *