Author Archives: webadmin

Coranul romănesc

Descarcă cea mai bună aplicaţie pentru Coran şi vei avea mereu Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu cu tine!

Vă oferim o aplicaţie gratuită pentru descărcarea traducerii în limba română a Sfântului Coran de George Grigore.

George Grigore este scriitor, eseist, profesor şi traducător, originar din Grindu, România. A publicat numeroase lucrări despre cultura islamică. Este îndeosebi cunoscut pentru traducerea Sfântului Coran în limba română.

Coranul este Cuvântul lui Dumnezeu revelat profetului Muhammad (pacea fie asupra sa).
Muhammad a avut revelaţii. A memorat aceste versete şi, sub îndrumarea îngerului Gabriel, a organizat aceste versete în sure. În timpul vieţii sale, Coranul a fost un text transmis oral, dar după moartea sa, textul a fost scris şi compilat de însoţitorii săi.

quran-romanian-13

Pentru musulmani, Coranul (al Quran or Koran) este vocea lui Allah şi sursa credinţei. Coranul este o carte glorioasă, pură, eternă care oferă instrucţiuni şi învăţături pentru viaţă.

Aici vă oferim online Coranul complet în limba română, pentru citire şi învăţare pe propriul dispozitiv mobil.

Coranul este organizat în capitole, denumite Sure şi fiecare dintre acestea fiind împărţite în versete (ayahs). În total, sunt 6236 versete.
Surele sunt:

1 Deschizătoarea, 2 Vaca, 3 Familia Imran, 4 Femeile, 5 Mesa Servită, 6 Vitele, 7 Creste de Ziduri, 8 Prăzile, 9 Căinţa, 10 Iona, 11 Numele trimisului neamului ‘Ad, 12 Iosif, 13 Tunetul, 14 Ibrahim, 15 Valea Al-Hijr, 16 Albinele, 17 Călătoria de peste noapte, 18 Peştera, 19 Maria, 20 Ta-Ha, 21 Profeţii, 22 Pelerinajul, 23 Drept credincioşii, 24 Lumina, 25 Îndreptar, 26 Poeţii, 27 Furnicile, 28 Poveştile, 29 Păianjenul, 30 Romanii, 31 Luqman, 32 Prosternarea, 33 Aliaţii, 34 Saba, 35 Creatorul, 36 Ya Sin, 37 Cetele aşezate în rânduri, 38 Litera “Sad”, 39 Cetele, 40 Iertătorul păcatelor, 41 Versetele tâlcuite, 42 Sfatul, 43 Podoabele de aur, 44 Fumul, 45 Cea căzută în genunchi, 46 Dunele de nisip, 47 Muhammad, 48 Biruinţa, 49 Odăile, 50 Litera “Qaf”, 51 Vânturile care risipesc, 52 Muntele, 53 Steaua, 54 Luna, 55 Cel Milostiv, 56 Cea care trebuie să se întâmple, 57 Fierul, 58 Cea care discută, 59 Pribegia, 60 Cea încercată, 61 Linia de luptă, 62 Vinerea, 63 Făţarnicii, 64 Marea pierdere, 65 Divorţul, 66 Oprirea, 67 Împărăţia, 68 Calemul, 69 Cea adevărată, 70 Drumurile înălţării, 71 Noe, 72 Al – Djinn, 73 Cel învăluit, 74 Cel acoperit, 75 Învierea, 76 Omul, 77 Cele trimise, 78 Vestea, 79 Cei care smulg, 80 El s-a încruntat, 81 Întunecarea, 82 Despicarea, 83 Celor care înşală la măsură, 84 Crăparea, 85 Zodiile, 86 Cel care vine noaptea, 87 Cel Preaînalt, 88 Cea care acoperă, 89 Zorile, 90 Cetatea, 91 Soarele, 92 Noaptea, 93 Ziua luminoasă, 94 Deschiderea, 95 Smochinele, 96 Sângele închegat, 97 Hotărârea divină, 98 Dovada cea limpede, 99 Cutremurul, 100 Alergătorii gâfâind, 101 Cea care loveşte, 102 Înmulţirea, 103 Timpul, 104 Clevetitorul, 105 Elefantul, 106 Quarayş, 107 Ajutorul, 108 Prisosinţa, 109 Necredincioşii, 110 Biruinţa divină, 111 Firele de palmier, 112 Devoţiunea, 113 Revărsatul zorilor, 114 Oamenii.

Descarcă Sfânta Carte islamică gratuit pe dispozitul mobil şi citeşte mesajul lui Allah oriunde te duci.

https://play.google.com/store/apps/details?id=quran.romanian

Corano Italiano

Scarica la migliore applicazione Corano e si avrà la Santa Parola di Dio sempre con voi!

Offriamo una applicazione gratuita per scaricare la traduzione italiana del Corano da Hamza Piccardo.

quran-italian-3

Hamza Piccardo è stato uno scrittore ed editore membro italiano della Organizzazione islamica italiana, la Lega musulmana mondiale – Italia e il Centro Culturale Islamico d’Italia.

Si è convertito all’Islam e pubblicato la prima edizione del Saggio interpretativa Traduzione del Santo Corano.

Il Corano è la Parola rivelata di Dio per il suo profeta Muhammad (pace su di lui).

Muhammad (pace su di lui) aveva rivelazioni. Memorizzò questi versi e, sotto la guida di Gabriel, ha organizzato i versi in sure. Durante la sua vita, il Corano è un testo orale, ma dopo la sua morte, il testo è stato scritto e compilato dai suoi compagni.

Per i musulmani, il Corano è la voce di Allah e la fonte della fede. Il Corano è un puro, libro eterno glorioso che fornisce le linee guida e gli insegnamenti per la vita.

Qui vi offriamo il Corano completa on line in lingua italiana, per leggere e imparare sul tuo dispositivo mobile.

Il Corano è organizzato in capitoli separa detti sure e ciascuno di questi diviso in versi (versetti). In totale, ci sono 6236 versi.

I suras sono 114 :

1. L’aprente, 2. La Giovenca, 3. La Famiglia di Imran, 4. Le Donne, 5. La Tavola Imbandita, 6. Il Bestiame, 7. Al-A’raf, 8. Il Bottino, 9. Il Pentimento o la Disapprovazione, 10. Giona, 11. Hud, 12. Giuseppe, 13. Il Tuono, 14. Abramo, 15. Al-Hijr, 16. Le Api, 17. Il Viaggio Notturno, 18. La Caverna, 19. Maria, 20. Ta Ha, 21. I Profeti, 22. Il Pellegrinaggio, 23. I Credenti, 24. La Luce, 25. Il Discrimine, 26. I Poeti, 27. Le Formiche, 28. Il Racconto, 29. Il Ragno, 30. I Romani, 31. Luqman, 32. La Prosternazione, 33. I Coalizzati, 34. Saba, 35. Il Creatore, 36. Ya Sin, 37. I Ranghi, 38. Sad, 39. I Gruppi, 40. Il Perdonatore, 41. Esposti chiaramente, 42. La Consultazione, 43. Gli Ornamenti D’oro, 44. Il Fumo 45. La Genuflessa, 46. Al-‘Ahqaf, 47. Muhammad, 48. La Vittoria, 49. Le Stanze Intime, 50. Qaf 51. Quelle che spargono, 52. Il Monte, 53. La Stella, 54. La Luna, 55. Il Compassionevole, 56. L’evento, 57. Il Ferro, 58. La Disputante, 59. L’esodo, 60. L’esaminata, 61. I Ranghi Serrati, 62. Il Venerdi, 63. Gli Ipocriti, 64. Il Reciproco Inganno, 65. Il Divorzio, 66. L’interdizione, 67.La Sovranita, 68. Il Calamo, 69. L’inevitabile, 70. Le Vie dell’Ascesa, 71. Noe, 72. I Demoni, 73. L’avvolto, 74. L’avvolto nel Mantello, 75. La Resurrezione, 76. L’uomo, 77. Le Inviate, 78. L’annuncio, 79. Gli Strappanti Violenti, 80. Si Acciglio, 81. L’oscuramento, 82. Lo Squarciarsi, 83. I Frodatori, 84. La Fenditura, 85. Le Costellazioni, 86. L’astro Notturno, 87. L’altissimo, 88. L’avvolgente, 89. L’alba, 90. La Contrada, 91. Il Sole, 92. La Notte, 93. La Luce del Mattino, 94. L’apertura, 95. Il Fico, 96. L’aderenza, 97. Il Destino, 98. La Prova, 99. Il Terremoto, 100. Le Scalpitanti, 101. La Percotente, 102. Il Rivaleggiare, 103. Il Tempo, 104. Il Diffamatore, 105. L’elefante, 106. I Coreisciti, 107. L’utensile, 108. L’abbondanza, 109. I Miscredenti, 110. L’ausilio, 111. Le Fibre di Palma, 112. Il Puro Monoteismo, 113. L’alba Nascente, 114. Gli Uomini.

Scarica il libro sacro islamico, gratis sul tuo dispositivo mobile e leggere il messaggio di Allah ovunque tu vada.

https://play.google.com/store/apps/details?id=quran.italian

Azərbaycan dilində Quran

Ən mükəmmək Quran proqramını yüklə və həmişə Allah müqəddəs sözü ilə keç.

Biz Quran-ı Kərimin Azərbaycan dilində tərcüməsini yükləmək üçün pulsuz proqram təklif edirik.
Quran Məhəmməd (s.ə.s.) peyğəmbərin Allahın sözlərini ortaya qoymasıdır.

quran-azerbaijani-free-9

Məhəmməd (əleyhissalam) vəhy alırdı. O, bu ayələrin xatirəsi və Cəbrayılın rəhbərliyi altında, o surələrin daxili ayələrini təşkil edir. Onun həyat zamanında Quran şifahi mətn idi, lakin onun ölümündən sonra, mətn yazılmış və onun əshabı tərəfindən tərtib edilib.

Müsəlmanlar üçün Quran-bu səs Allahın və imanın mənbəyidir. Quran, şərəfli kitabdır, həyat üçün qaydalar və təlimlərlə doludur, əbədi kitabdır.

Burada oxumaq və mobil cihazdan öyrənməyi, Azərbaycan xəttində tam Qu’ranı təklif edirik.

Quran surələr adlı 114 fəsildən təşkil olunur:

1 Fatihə, 2 Bəqərə, 3 Ali İmran, 4 Nisa, 5 Maidə, 6 Ənam, 7 Əraf, 8 Ənfal, 9 Təvbə, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Rəd, 14 İbrahim, 15 Hicr, 16 Nəhl, 17 İsra, 18 Kəhf, 19 Məryəm, 20 Taha, 21 Ənbiya, 22 Həcc, 23 Muminun, 24 Nur, 25 Furqan, 26 Şuəra, 27 Nəml, 28 Qəsas, 29 Ənkəbut, 30 Rum, 31 Loğman, 32 Səcdə, 33 Əhzab, 34 Səba, 35 Fatir, 36 Yasin, 37 Saffat, 38 Sad, 39 Zümer, 40 Mumin (Ğafir), 41 Fussilət, 42 Şura, 43 Zuxruf, 44 Duxan, 45 Casiyə, 46 Əhqaf, 47 Muhammed, 48 Fəth, 49 Hucurat, 50 Qaf, 51 Zariyat, 52 Tur, 53 Nəcm, 54 Qəmər, 55 Rəhman, 56 Vaqiə, 57 Hədid, 58 Mücadələ, 59 Həşr, 60 Mumtəhinə, 61 Saff, 62 Cümuə, 63 Münafiqun, 64 Təğabun, 65 Talaq, 66 Təhrim, 67 Mülk, 68 Nun, 69 Haqqa, 70 Məaric, 71 Nuh, 72 Cinn, 73 Muzzəmmil, 74 Müddəsir, 75 Qiyamə, 76 İnsan, 77 Mürsəlat, 78 Nəbə, 79 Naziat, 80 Əbəsə, 81 Təkvir, 82 İnfitar, 83 Mutəffifin, 84 İnşiqaq, 85 Buruc, 86 Tariq, 87 Əla, 88 Ğaşiyə, 89 Fəcr, 90 Bələd, 91 Şəms, 92 Leyl, 93 Duha, 94 İnşirah, 95 Tin, 96 Ələq, 97 Qədr, 98 Bəyyinə, 99 Zilzal, 100 Adiyat, 101 Qariə, 102 Təkasür, 103 Əsr, 104 Huməzə, 105 Fil, 106 Qureyş, 107 Maun, 108 Kövsər, 109 Kafirun, 110 Nəsr, 111 Təbbət ( Əbu Ləhəb ), 112 İxlas, 113 Fələq, 114 Nas.

İslamın müqəddəs kitabını yükləyin, mobil telefonunuza pulsuz yükləyin və hara getsəniz Allahın mesajlarını oxuyun.

https://play.google.com/store/apps/details?id=quran.azerbaijani.free

Al-Quran Bahasa Indonesia

Download aplikasi Al-Quran terbaik ini dan Anda akan mendapatkan Firman Allah yang Suci ini selalu bersama Anda!

Kami menawarkan sebuah aplikasi Kitab Suci Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia yang gratis ini untuk di-download

Al-Quran ini adalah Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad (S.A.W).

Nabi Muhammad S.A.W. telah mendapatkan wahyu. Dia menghafal ayat-ayatnya dan dibawah tuntunan dari Malaikat Jibril, dia menyusun ayat-ayat tersebut menjadi surah-surah. Sepanjang hidupnya, Al-Quran merupakan sebuah teks oral setelah kewafatannya, teks-teks tersebut kemudian ditulis dan disusun oleh para sahabatnnya.

quran-indonesia-6

Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan perkataan Allah dan sumber keyakinan. Al-Quran adalah sebuah kitab yang mulia, murni dan kekal yang memberikan petunjuk dan pengajaran kehidupan.

Disini kami menawarkan Al-Quran lengkap online dalam bahasa Indonesia, untuk dibaca dan dipelajari di perangkat mobile Anda.

Kitab Suci Al-Qur’an disusun menjadi beberapa bab yang disebut Surah dan masing-masing darinya dibagi menjadi ayat-ayat.

Ada 114 surah:

1 Pembukaan, 2 Sapi Betina, 3 Keluarga ‘Imran, 4 Wanita, 5 Jamuan (hidangan makanan), 6 Hewan Ternak, 7 Tempat yang tertinggi, 8 Harta rampasan perang, 9 Pengampunan, 10 Nabi Yunus, 11 Nabi Hud, 12 Nabi Yusuf, 13 Guruh (petir), 14 Nabi Ibrahim, 15 Gunung Al Hijr, 16 Lebah, 17 Perjalanan Malam, 18 Penghuni-penghuni Gua, 19 Maryam (Maria), 20 Ta Ha, 21 Nabi-Nabi, 22 Haji, 23 Orang-orang mukmin, 24 Cahaya, 25 Pembeda, 26 Penyair, 27    Semut, 28 Kisah, 29 Laba-laba, 30 Bangsa Romawi, 31 Keluarga Luqman, 32 Sajdah, 33 Golongan-Golongan yang bersekutu, 34 Kaum Saba’, 35 Pencipta, 36 Yaasiin, 37 Barisan-barisan, 38 Shaad, 39 Rombongan-rombongan, 40 Orang yang Beriman, 41 Yang dijelaskan, 42 Musyawarah, 43 Perhiasan, 44 Kabut, 45 Yang bertekuk lutut, 46 Bukit-bukit pasir, 47 Nabi Muhammad, 48 Kemenangan, 49 Kamar-kamar, 50 Qaaf, 51 Angin yang menerbangkan, 52 Bukit, 53 Bintang, 54 Bulan, 55 Yang Maha Pemurah, 56 Hari Kiamat, 57 Besi, 58 Wanita yang mengajukan gugatan, 59 Pengusiran, 60 Wanita yang diuji, 61 Satu barisan, 62 Hari Jum’at, 63 Orang-orang yang munafik, 64 Hari dinampakkan kesalahan-kesalahan, 65 Talak, 66 Mengharamkan, 67 Kerajaan, 68 Pena, 69 Hari kiamat, 70 Tempat naik, 71 Nabi Nuh, 72 Jin, 73 Orang yang berselimut, 74 Orang yang berkemul, 75 Kiamat, 76 Manusia, 77 Malaikat-Malaikat Yang Diutus, 78 Berita besar, 79 Malaikat-Malaikat Yang Mencabut, 80 Ia Bermuka masam, 81 Menggulung, 82 Terbelah, 83 Orang-orang yang curang, 84 Terbelah, 85 Gugusan bintang, 86 Yang datang di malam hari, 87 Yang paling tinggi, 88 Hari Pembalasan, 89 Fajar, 90 Negeri, 91 Matahari, 92 Malam, 93 Waktu matahari sepenggalahan naik (Dhuha), 94 Melapangkan, 95 Buah Tin, 96 Segumpal Darah, 97 Kemuliaan, 98 Pembuktian, 99 Kegoncangan, 100 Berlari kencang, 101 Hari Kiamat, 102 Bermegah-megahan, 103 Masa/Waktu, 104 Pengumpat, 105 Gajah, 106 Suku Quraisy, 107 Barang-barang yang berguna, 108 Nikmat yang berlimpah, 109 Orang-orang kafir, 110 Pertolongan, 111 Gejolak Api/ Sabut, 112 Ikhlas, 113 Waktu Subuh, 114 Umat Manusia.

https://play.google.com/store/apps/details?id=quran.indonesia